Loading...

Chelate Asia

Vững tin làm giàu! Xem chi tiết

Nghiên cứu nông nghiệp

Chelate Asia là một trong những đơn vị hàng đầu về nghiên cứu dinh dưỡng cây trồng Xem chi tiết
About us

We are a unit specializing in providing agricultural services such as: consulting on fertilizer production technology, agricultural technical consulting, crop care, providing agro-chemical products (stimulating rooting). , stimulate off-season flowers, stimulate buds, sprouts, large fruit sizes...)

Xem thêm